Leo Olierook Fishing Adventures

    Homepage || Leo vertelt|| Leo vertelt nr 66 (Schade visbootje Elan door brand)
 

    
 
Leo vertelt nr 66 (Schade visbootje Elan door brand)


In de nacht van oudjaar/Nieuwjaar stond ineens het stalen plezierjacht naast mijn polyester Elan 401 visbootje in brand.
De brandweer was er snel bij, maar kon de inhoud van de plezierjacht niet redden, want toen ze gearriveerd waren schoten de vlammen al 5 meter de lucht in.
Vermoedelijk was er tijdens de jaarwisseling een vuurpijl op het afdekzeil belandt en had de boel aangestoken.Je snapt het al.
De hitte was ondraaglijk en de brandweer kon alleen de beide boten nathouden om de schade aan mijn boot zoveel mogelijk te beperken.
De brandweermannen sleepten met allerlei slangen en spoten vanaf de dijk de dikke waterstralen in de ijzeren boot en een andere slang hield mijn boot nat.

Dat beperken van de schade ging dus niet lukken, aangezien de wind ook nog de kant van mijn bootje opwaaide en zelfs het zeil van de boot naast mij begon te smelten.Ik zat aan de bar van de kantine mijn Nieuwjaarsdrankje te drinken, toen mij de onheilstijding werd ingefluisterd.
Het peil van mijn drankinname stond al eigenlijk in het rood, dus toen ik op de dijk de brandweer bezig zag te boel te blussen en ik door de dikke rook mijn bootje naast de vuurzee maar net kon ontwaren, had ik dringend een volgend drankje nodig om even bij te komen van de schrik.Gelukkig ben ik verzekerd, verzekerde de eigenaar van de stalen kajuitboot mij, dus eventuele schade aan mijn kant zou geheel worden vergoed.
Niet dat deze mededeling mij direct geruststelde, maar leek even een pleister op de wonde.

Nu blijkt de eigenaar van de plezierboot alleen WA verzekerd te zijn, dus wordt zijn schade niet uitbetaald, dan een paar centen voor het spontaan ontstane oude ijzer en ik moet zijn tussenpersoon benaderen voor de door mij geleden schade.Volgens een vrij nauwkeurige berekening zou de schade ca. 2000.- euro bedragen en heb ik schriftelijk de eigenaar van de kajuitboot aansprakelijk gesteld en een kopie per post naar zijn tussenpersoon gestuurd.
Die moet maar zorgen voor een expert, die de schade zuiver kan bepalen en je zult het zien, dat de schade aan een ander zijn eigendommen altijd lager uitvallen, dan gewoonlijk door een schade-expert van de tegenpartij wordt geschat.
Ik kan niet wachten op de uitslag daarvan.

 
naar boven
 

© Leo Olierook Sportsfishing Adventures 2008-2012

  Webdesign by Theo J. de Wit

Google Sitemap Generator