Leo Olierook Fishing Adventures

    Homepage || Roofvisverhalen|| Neemt u ook soms een snoekbaars mee voor eigen consumptie?
 

    
 
Neemt u ook soms een snoekbaars mee voor eigen consumptie?


Soms zien we roofvissers die een snoekbaars na de vangst op Het IJ in de bun laten verdwijnen en vermoedelijk wordt de roofvis voor eigen consumptie meegenomen.
De vastgestelde minimummaat van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) staat op 55 cm en als deze bij een controle kleiner is, dan volgt een fikse boete.

Nu is er niets op tegen als een visser een snoekbaars mee wilt nemen, want wettelijk mag je er twee in bezit hebben voor eigen gebruik, maar is het eigenlijk wel verstandig dat je een rover mee neemt.
Een tijdje geleden is door de minister een visverbod in dioxinegebieden uitgebreid (2014) en aangescherpt, voornamelijk voor de aal en wolhandkrabvisserij.Veel Nederlandse binnenwateren, te weten, Haringvlietsluizen, de Biesbosch, het kanaal Gent-Terneuzen, het kanaal Wessem-Nederweert, het Vossemeer, Ketelmeer, het IJsselmeer, maar ook het noordelijke deel van het Amsterdam-Rijnkanaal en eigenlijk het hele benedenrivierengebied, waaronder de Beneden-Merwede, de Nieuwe-Merwede, de IJssel, de Lek, de Waal, Hollands Diep, Haringvliet, Noordzeekanaal, de Nederrijn, de Maas en Het IJ.

Het complete plaatje kun je vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-5691.htmlDeze gebieden zijn zo vervuild met hoge concentraties dioxines, PCB’s en kwik dat het beroeps niet meer op deze soorten mag vissen omdat deze een ernstig gevaar voor de volksgezondheid op kan leveren.
Dat dit toch gebeurt kun je af en toe lezen op Google en er zijn al een paar schepen in beslag genomen van beroepsvissers die het niet zo nauw namen met de wet.

Nu is dioxine 1000 x giftiger dan Cyaankali en zelfs het kleinste beetje sla je op in je eigen vetreserve.
Dioxine is een verzamelnaam voor 75 gechloreerde chemische stoffen en werd ook in de Vietnamoorlog gebruikt als plantengif ( Agent Orange) als ontbladeringsmiddel en we weten wat voor ernstige gezondheidsklachten (waaronder vele kankervormen) dat voor de Amerikaanse soldaten, maar ook de Vietnamezen heeft veroorzaakt.Er zijn pas geleden in de tweede kamer al stemmen opgegaan of het verbod ook op een aantal andere soorten vis moet gelden en zeker op (roof) vissen die hoger in de voedselketen staan net als de aas etende palingen.

Snoekbaars en baars horen daar ook bij en daar denk je natuurlijk niet aan als je een hap van je eigen gevangen snoekbaars naar je mond brengt.
Dus, trek je conclusie uit dit verontrustende stukje proza voor je in de nabije toekomst ziek wordt van ellende en je ogen vanzelf licht beginnen te geven in het donker.Maar…..dat weerhoudt Marco en mij niet om vandaag de dropshothengel ter hand te nemen en ons gaan verkneukelen om de vangsten van oerdomme snoekbaarzen die door hun hebberigheid en kortzichtigheid de haak in het aangeboden aasvisje niet hebben waargenomen.
Blind voor elk gevaar duiken ze op elk aasvisje wat in hun blikveld komt en door eigen onbenulligheid razendsnel door ons gepakt worden.

We zaten vandaag eerst een paar uur op de Waal, maar na geen enkele aanbeet zijn we maar terug naar Het IJ gereden en we hoopten daar op een paar fraaie roofvissen, sterk, kloek, breedgebouwd en fors.
Ik heb nog een aantal blieken en spiering meegenomen want dat is ideaal aas voor Het IJ en daar was ik blij mee omdat we daar in een vrij korte tijd 14 snoekbaarzen mee hebben gevangen.De eerste snoekbaarzen knalden al op de beaasde haken en lieten zich niet zonder slag of stoot in de boot brengen, aangezien ze alles op alles zetten om los te komen.
Zo hebben wij ze het liefst, vechtend tot het uiterste, strijdend tot de laatste snik en nog natrappend als ze het rubberen net waarnemen.
Ze worden met vlammende ogen onthaakt, waarin het smeulend vuur nog nagloeit en ze stijf de kaken op elkaar houden of ze de verworven prooi niet los willen laten.

Het is aanmerkelijker kouder geworden door een complete weersverandering en we kunnen vandaag zelfs regen en natte sneeuw verwachten, die we ook iets later voor onze kiezen kregen.
Toen de mist en regen zich snel van Het IJ meester maakten zijn we naar de helling gevaren om te traileren.
In de aankomende dagen wordt er weer vorst op de dag en in de nacht verwacht en vandaag kregen we een voorproefje om ons er al vast aan te laten wennen.
 
naar boven
 

© Leo Olierook Sportsfishing Adventures 2008-2012

  Webdesign by Theo J. de Wit

Google Sitemap Generator