Leo Olierook Fishing Adventures

    Homepage || Leo vertelt|| Leo vertelt nr 31 (Kreeften in de polder)
 

    
 
Leo vertelt nr 31 (Kreeften in de polder)


Afgelopen zomer heeft Sportvisserij Nederland onderzoek gedaan naar het voorkomen van exotische rivierkreeften in de polder Groot-Wilnis-Vinkeveen. Aanleiding waren de klachten van leden van Hengelsportvereniging Wilnis die steeds meer last hadden van rivierkreeften. De indruk bestaat dat de populatie is geëxplodeerd en verantwoordelijk is voor een achteruitgang van de visstand, vegetatie en de helderheid van het water.Het overgrote deel van de gevangen kreeften betrof de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes viriles) en er werden twee gevlekte Amerikaanse rivierkreeften
(Orconectes limosus) aangetroffen.
Een globale schatting van de biomassa kreeften komt op ruim twintig kilo per hectare ofwel bijna 400 individuen per hectare. De geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft is zeer talrijk aanwezig in de Wilnisse Bovenlanden.

De gewone rivierkreeft (Astacus astacus) – de enige inheemse rivierkreeft –is in de loop van de 20e eeuw zo goed als verdwenen in Nederland door de kreeftenpest en andere factoren zoals waterverontreiniging.

Ook tijdens het feedervissen mochten wij er kennis meemaken

Exotische rivierkreeften worden echter steeds meer waargenomen. Niet alleen de aantallen
nemen toe, maar ook het aantal soorten is toegenomen. Om ten tijde van de achteruitgang van de inheemse kreeft de vangstverminderingen te compenseren werd aan het einde van
de 19e eeuw de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft in Duitsland geïntroduceerd.
Deze uitzettingen hebben ertoe geleid dat deze soort vanaf 1968 ook in Nederland werd aangetroffen.

Vanaf de jaren zeventig heeft de soort zich over heel Nederland verspreid. In de jaren zeventig en tachtig hebben zich vervolgens de Turkse rivierkreeft en de rode Amerikaanse rivierkreeft aangediend.

De maden aan mijn haak vond deze rivierkreeft een lekker hapje

Na 2000 zijn er maar liefst nog vier soorten bijgekomen: de oranje Amerikaanse rivierkreeft,
de marmerkreeft, de Californische rivierkreeft en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft.

Uit eerdere onderzoeken in Kamerik en Spengen is gebleken dat de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft een negatief effect heeft op planten en waterkwaliteit.

De wateren van de Bosdijk zitten er vol mee

In water met veel kreeften werden nauwelijks onderwaterplanten en kroos aangetroffen, terwijl in water met weinig kreeft veel meer ondergedoken waterplanten en kroos aanwezig waren en de helderheid groter was. Ook uit experimenten in kunstmatige vijvers is gebleken dat waterplanten zoals fonteinkruiden, vederkruiden en kranswieren door de kreeft gegeten worden.
Het zijn alle drie gravers die in de oevers van wateren graag tunnels aanleggen.
Door dit gegraaf kan de bodem flink omgewoeld worden.
Het is bekend dat de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft door het eten van visseneieren een negatief effect kan hebben. In het gebied bij Wilnis is gebleken dat er weinig kleine vis
aanwezig is. Of de oorzaak hiervan bij de kreeft ligt is niet met zekerheid te zeggen.
Ook de aalscholver kan hier een rol in spelen.

Ook Theo demonstreert hier een gevangen rivierkreeft

Het kreeftenprobleem strekt verder dan Wilnis: de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft is zijn verspreidingsgebied snel aan het uitbreiden. Aangezien de kreeften een groot probleem vormen wil Sportvisserij Nederland er aandacht aan blijven besteden. Een aantal soorten wordt nog steeds verkocht in aquaria- en tuincentra. Vaak worden deze kreeften te groot voor het aquarium of vijver en eten ze de aanwezige waterplanten of vissen op waarna ze
door de eigenaar worden overgezet naar het buitenwater.

Dit draagt bij aan de (verdere) verspreiding van de kreeften.Wilnis ligt aan de zuidelijk grens van het AHV gebied. Het is heel goed mogelijk dat de kreefteninvasie inmiddels ook onze wateren in de buurt van Vinkeveen, Uithoorn of Amstelveen heeft bereikt.
De AHV en Sportvisserij Nederland zijn erg geïnteresseerd in uw ervaringen. Geef meldingen over kreeften in uw water dus direct door aan kantoor: 020-6264988.
Dit artikel is een verkorte en bewerkte versie van het artikel van dr. Willie van Emmerik in Visionair jaargang 3; nr 10. Het hele rapport van de auteur voor Sportvisserij Nederland over dit onderzoek kunt u downloaden op de website:
www.sportvisserijnederland.nl
Overgenomen uit ‘VISSEN’,
orgaan van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

 
naar boven
 

© Leo Olierook Sportsfishing Adventures 2008-2012

  Webdesign by Theo J. de Wit

Google Sitemap Generator