Leo Olierook Fishing Adventures

    Homepage || Meerval specials|| Het ontstaan van het Kwakhout.
 

    
 
Het ontstaan van het Kwakhout.


Ik kwam dit verhaal tegen en wilde het jullie niet onthouden.
Het houten muziekinstrument de “ Bucksalo” in het onderstaande verhaal, die de Serviėrs vroeger gebruikten, is niets meer en minder dan het huidige kwakhout.

Visschen met muziek

H. Aalderink (1911)
De dierkundigen zijn het er lang niet over eens, of de visschen, die, zooals bekend is, stom zijn, ook het gehoor missen.
Onder de argumenten, die er voor pleiten, dat de visschen een goed gehoor bezitten, bevindt zich ook de wetenschap, dat in sommige streken de visschers, om de visschen te lokken, muziekinstrumenten laten klinken.

Zoo duwen o.a. de Serviėrs, om de visschen te lokken, een eigenaardig houten muziekinstrument in het water, dat zij "bucksalo": noemen.
Het is een soort van houten mes met greep, dat aan zijn uiteinde een dunne, ronde, in scheeve richting geplaatste houten plaat draagt.

Het huidige kwakhout (Bucksalo)

Als de visscher deze bucksalo in het water duwt, ontstaat een ver weg te hooren geluid, dat de visschen onmiddellijk aantrekt, die begeerig naar het in het water aan den hengel hangende aas happen en daarin zoo ijverig zijn, dat zij zelfs naar de hand van den visscher grijpen, als deze zich dicht bij de oppervlakte van het water bevindt.

Deze methode van visschen wordt voornamelijk aan den Donau in de nabijheid van Dubrovicza en Dubovacz van Mei tot het midden van Juni en later in September in den nacht beoefend.
Zij vormt er echter geen afdoend bewijs voor, dat de visschen het geluid ook werkelijk hooren, want het is even goed mogelijk, dat zij de door het duwen veroorzaakte trilling in het water voelen en nieuwsgierig naar het punt van uitgang zwemmen. 
naar boven
 

© Leo Olierook Sportsfishing Adventures 2008-2012

  Webdesign by Theo J. de Wit

Google Sitemap Generator