Leo Olierook Fishing Adventures

    Homepage || Leo vertelt|| Leo vertelt nr 46 (Boetebedragen voor 2011)
 

    
 
Leo vertelt nr 46 (Boetebedragen voor 2011)


Het toch stiekem met levend aas vissen wordt nu strenger aangepakt.
Voorheen (2010) was de boete 90.- euro als je gesnapt werd, maar dat is nu verhoogd naar 180.- euro.Of je een teil leeggooit, wat een pak geld.
Hieronder staan de andere bekeuringen uit het Feitenboekje 2011 van de politie.
Ben je braaf, dan rol je door de intensieve controles heen, ben je stout, dan kan je je portemonnee trekken.

Nummers H 631 - H 670: Visserijwet 1963 (ViW), Besluit verbod gebruik van levende aasvis (BLVA), Reglement voor de Binnenvisserij 1985 (RB) en Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 (RMGT)

Noot : De op de visserijwetgeving betrekking hebbende feitcodes zijn uitsluitend van toepassing op door particulieren gepleegde overtredingen.
Indien sprake is van beroepsmatig handelen dan moet altijd proces-verbaal worden opgemaakt.
Sommige delicten zijn aangemeld als * en die vallen onder de officier van Justitie die de strafmaat bepaald.
De Officier van Justitie wordt ook vermeld als (OvJ)

Kustvisserij
Documenten
de kustvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water, met
p H 631 a - meer dan twee hengels 70 euro
H 631 b - overige toegestane vistuigen OvJ (Officier van Justitie)

de kustvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste
vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven
p H 633 a - de schriftelijke toestemming (meer dan twee hengels) 70 euro
p H 633 b - de schriftelijke toestemming (bij overige toegestane vistuigen) 390 euro

Binnenvisserij
Documenten
de binnenvisserij uitoefenen met vistuigen, anders dan een of meer hengels of een of meer peuren, zonder een geldige akte te kunnen tonen, met soort en aantal vistuigen
p H 643 a - één vistuig 150 euro
p H 643 b - twee of meer vistuigen 230 euro
de binnenvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water
p H 645 a - één of twee hengels 100 euro
p H 645 b - één peur 150 euro
p H 645 c - meer dan twee hengels 230 euro
p H 645 d - twee of meer peuren of met andere toegestane vistuigen 230 euro

de binnenvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven
p H 647 a - een geldige akte en/of schriftelijke toestemming (bij vistuigen, anders dan één of meer hengels of peuren) 70 euro
p H 647 b - een schriftelijke toestemming (bij één of meer hengels of peuren) 70 euro
p H 647 c - de huurovereenkomsten en andere bescheiden 70 euro

Vistuigen
H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig OvJ

vissen met een toegestaan vistuig dat niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, bij
p H 650 a - 1 of 2 toegestane vistuigen 200 euro
H 650 b - meer dan 2 toegestane vistuigen * OvJ

Gesloten tijden (visserij)
vissen in de periode van 1 april tot en met 31 mei met
p H 652 a - een hengel geaasd met in die periode verboden aas 70 euro
p H 652 b - een staand net 200 euro
p H 654 vissen tijdens de door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vastgestelde periode, in een door hem aangewezen water 70 euro
p H 656 vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang 70 euro

Noot Schrijver: We weten allemaal wat de verboden aassoorten zijn in die periode, maar de Zager en de Zeepier zijn geen wormen en vallen dus niet onder dit verbod!

IJsselmeer
H 658 b op of in de onmiddellijke nabijheid van het IJsselmeer een hoeveelheid van meer dan 30 stuks baars dan wel 5 stuks snoekbaars voorhanden of in voorraad hebben of vervoeren indien niet kan worden aangetoond dat deze op de voorgeschreven wijze is gevangen. OvJ

Stuw/vispassage
p H 660 vissen in de Neder-Rijn, de Maas, de Lek of de Overijsselsche Vecht binnen een afstand van 75 m stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 m voor de bovenmond van deze vispassage
100 euro

Voorhanden hebben
een vistuig voorhanden hebben op of in de nabijheid van enig binnenwater
p H 662 a - terwijl het gebruik van dat vistuig in het betrokken water of op dat moment verboden is 70 euro
p H 662 b - te weten één of twee hengel(s), terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen 70 euro
p H 662 c - te weten één peur of meer dan twee hengels, terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen 100 euro
p H 662 d - te weten een ander toegestaan vistuig, terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen 200 euro
H 662 e - te weten een niet toegestaan vistuig OvJ

Levend aas
p H 664 bij het vissen in kust- of binnenwater levende vis als aas gebruiken 180 euroMinimummaten en gesloten tijden (vis)
H 666 ondermaatse vis niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in hetzelfde water terugzetten
niet beroepsmatige visserij
OvJ

H 668 vis niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald tijdens de voor die vissoort geldende gesloten tijd, weer in hetzelfde water terugzetten
niet beroepsmatige visserij
OvJ
H 670 gerookte aal kleiner dan 25 cm in voorraad hebben, vervoeren, te koop aanbieden, vervreemden, afleveren, bewerken of verwerken
niet beroepsmatige visserij
OvJ

Mag ik even vangen!
Sommige verticaalvissers hebben meer dan 2 hengels bij zich en dat is alleen toegestaan als er aan de derde hengel geen haak of shad bevestigd is.
Zonder haak namelijk is het voor de wet geen vistuig.
Even onthouden dus.

 
naar boven
 

© Leo Olierook Sportsfishing Adventures 2008-2012

  Webdesign by Theo J. de Wit

Google Sitemap Generator